Facebook

Szkolenia

KURSY PIERWSZEJ POMOCY W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA ŻYCIA

 

 1. OFERTA DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI
 2. OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 3. OFERTA DLA KIEROWCÓW
 4. OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
 5. OFERTA DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH
 6. OFERTA DLA RODZICÓW – PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI

 

KURS JEDNODNIOWY:

Czas trwania: 8 godzin

KURS DWUDNIOWY:

Czas trwania: 15 godzin

KURS TRZYDNIOWY:

Czas trwania: 22 godzin

 

 

Przykladowy program kursu jednodniowego

 

 1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagłe stany zagrożenia życia. Podstawowe pojęcia z zakresu pierwszej pomocy.
 2. Nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, objawy, ocena i postępowanie.
 3. Poszkodowany nieprzytomny – przyczyny utraty przytomności, ocena poszkodowanego, postępowanie. Pozycje ułożeniowe w ratownictwie.
 4. Omdlenia, zadławienia i drgawki – najczęstsze sytuacje zagrożenia życia – przyczyny, objawy, postępowanie.
 5. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 6. Podsumowanie

 

 

Przykładowy program kursu dwudniowego

 

I dzień:

 

 1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagłe stany zagrożenia życia. Podstawowe pojęcia z zakresu pierwszej pomocy.
 2. Nagłe zatrzymanie krążenia – przyczyny, objawy, ocena i postępowanie.
 3. Poszkodowany nieprzytomny – przyczyny utraty przytomności, ocena poszkodowanego, postępowanie. Pozycje ułożeniowe w ratownictwie.
 4. Omdlenia, zadławienia i drgawki – najczęstsze sytuacje zagrożenia życia – przyczyny, objawy, postępowanie.
 5. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 6. Podsumowanie

 

 

II dzień:

 1. Urazy u poszkodowanego: krwawienie, rana, złamanie – objawy i postępowanie.
 2. Obrażenia termiczne: oparzenie i odmrożenie – przyczyny, objawy, postępowanie.
 3. Duszność, ból w klatce piersiowej, cukrzyca – przyczyny i postępowanie.
 4. Stany zagrożenia życia u dzieci.
 5. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 6. Podsumowanie

 

 

Przykładowy program kursu trzydniowego i więcej

I dzień:

 

 1. Obowiązek udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nagłe stany zagrożenia życia. Podstawowe pojęcia z zakresu pierwszej pomocy.
 2. Poszkodowany nieprzytomny – przyczyny utraty przytomności, ocena poszkodowanego, postępowanie. Pozycje ułożeniowe w ratownictwie.
 3. Nagłe zatrzymanie krążenia – łańcuch przeżycia, przyczyny, objawy, ocena i postępowanie.
 4. Omdlenia, zadławienia i drgawki – najczęstsze sytuacje zagrożenia życia – przyczyny, objawy, postępowanie.
 5. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 6. Podsumowanie

II dzień:

 1. Urazy u poszkodowanego: krwawienie, rana, złamanie, skręcenie,  – objawy i postępowanie.
 2. Rodzaje opatrunków oraz wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
 3. Postępowanie z poszkodowanym z uszkodzonym kręgosłupem oraz z urazem głowy.
 4. Obrażenia termiczne: oparzenie i odmrożenie – przyczyny, objawy, postępowanie.
 5. Stany zagrożenia życia u dzieci.
 6. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 7. Podsumowanie

III dzień:

 1. Duszność, ból w klatce piersiowej, cukrzyca – przyczyny i postępowanie.
 2. Inne internistyczne stany zagrożenia życia: hipoglikemia, hiperglikemia, atak astmy oskrzelowej.
 3. Wstrząs i nagłe zachorowania.
 4. Wypadek komunikacyjny.
 5. Część praktyczna po każdym wykładzie: ćwiczenia oraz symulacje sytuacji zagrożenia i zachowania się adekwatnie do stanu poszkodowanego.
 6. Podsumowanie

 

 1. KURS DLA FIRM I INSTYTUCJI
 2. OFERTA DLA FIRM ORAZ INSTYTUCJI

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób nie związanych zawodowo z ratownictwem medycznym. Ma na celu wyposażenie pracowników firm i instytucji w wiedzę i umiejętności pozwalające na ratowanie życia ludzkiego w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie prowadzi instruktor Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadający sprzęt i materiały dydaktyczne.

Program każdego kursu pierwszej pomocy może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do potrzeb placówki i uczestników.

 

 1. OFERTA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób nie związanych zawodowo z ratownictwem medycznym. Ma na celu wyposażenie pracowników placówek oświatowych (nauczycieli, wychowawców, trenerów, instruktorów praktycznej nauki zawodu itd.) w wiedzę
i umiejętności pozwalające na ratowanie życia ludzkiego w stanach zagrożenia życia, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzi instruktor Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadający sprzęt i materiały dydaktyczne.

Program każdego kursu pierwszej pomocy może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do potrzeb placówki i uczestników.

 

 1. OFERTA DLA KIEROWCÓW

Jest to szkolenie przeznaczone dla osób prowadzących pojazdy. Ma na celu wyposażenie kierowców w wiedzę i umiejętności pozwalające na ratowanie życia ludzkiego w stanach zagrożenia życia, zwłaszcza w sytuacji wypadku komunikacyjnego.

Szkolenie prowadzi instruktor Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadający sprzęt i materiały dydaktyczne.

Program każdego kursu pierwszej pomocy może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do potrzeb uczestników.

 

 

 

 

 1. OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Jest to szkolenie przeznaczone dla każdego. Wszyscy jesteśmy narażeni na sytuację nagłego stanu zagrożenia życia jako świadkowie zdarzenia. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności pozwalające na ratowanie życia ludzkiego w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie prowadzi instruktor Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadający sprzęt i materiały dydaktyczne.

Program każdego kursu pierwszej pomocy może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do potrzeb uczestników.

 

 1. OFERTA DLA RODZICÓW – PIERWSZA POMOC W STANACH NAGŁYCH U DZIECI

Jest to szkolenie przeznaczone dla każdego rodzica/opiekuna. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestnika w wiedzę i umiejętności pozwalające na ratowanie życia ludzkiego
w stanach zagrożenia życia.

Szkolenie prowadzi instruktor Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, posiadający sprzęt i materiały dydaktyczne.

Program każdego kursu pierwszej pomocy może zostać zmodyfikowany oraz dostosowany do potrzeb uczestników.